Nebulisator

  • Bärbar handhållen mesh-nebulisator

    Bärbar handhållen mesh-nebulisator

    Den bärbara handhållna mesh-nebulisatorn används ofta i hemmet och på kliniken för att behandla de övre och nedre luftvägarna. Denna enhet är lämplig för inandning hemma och på andra ställen.Läkemedel bör endast andas in efter instruktioner från läkare. Den är utformad för att förebygga luftvägsinfektioner. Den här enheten drivs av vibrationer med vissa kretsfrekvenser för att göra piezoelektrisk keramisk vibration harmoni som orsakade höghastighetsvibrationer av mentala mesh.och medicinvätskan kommer att vara snabbt poppade genom mikronäthålet på mentalnätplattan för att bli otaliga mikroatomiserande partiklar. till målet för inhalationsbehandling med masker eller munstycken genom att importeras till patienternas andningssystem.